donderdag 23 april 2015

Gele kwik
Hier een voorbeeld hoe belangrijk een klein waterplasje op een maisakker is.
Deze gele kwikstaarten konden hier volop vliegjes vangen, in de tijd dat ze onderweg naar hun broedgebieden zijn.
2 Weken later was deze verlaging, in de akker, opgevuld met enkele vrachtwagens zwart zand, zodat ik er het volgend voorjaar zeer zeker niet deze tafereeltjes zie.
Begrijpelijk voor de eigenaar maar jammer voor deze gele kwikken en andere soorten.

maandag 13 april 2015

Lange poten

In dit plas-dras gebied in een weidevogel gebied in Marken wordt op deze vroege morgen al gewerkt aan het nageslacht van de grutto`s.
Dit moment, parende grutto`s met mooi tegenlicht, was ons hoofddoel. De nacht hebben we (Gerard Schouten en ik) doorgebracht in een schaftkeet, die is geplaatst aan de rand van een nat weiland.
Voor ons was het weer heel speciaal om tussen de geluiden van tureluurs, kieviten, kemphanen grutto`s en krak- en slobeenden onze hobby te kunnen uitoefenen met mooie resultaten.

zondag 5 april 2015

Poserende krakeend
Deze mannelijke krakeend, wilde op een mooie windstille morgen wel even poseren. Alle kleur kenmerken in zijn verenkleed komen hier mooi uit.
De kleur van het water, is de weerspiegeling van een rietrand in het water, met een mooie zonsopgang.