zondag 22 mei 2011

Nestje kleien


Huiszwaluw: Op dezelfde manier, dus ook de ingrediënten, als bij de boerenzwaluw. Ik herhaal: modder, koeienvlaai, grassprieten en pulp voor de vezels.

Kijk mij eens!!


Boerenzwaluw: Liggend, aan een zelf gemaakte modderpoel met ingrediënten zoals koeien vlaai, grassprieten en een beetje pulp voor de vezels kwamen deze zwaluwen regelmatig langs om bouwmateriaal te halen.

zaterdag 7 mei 2011

Nestmateriaal.


Boerenzwaluw: Liggend, aan een zelf gemaakte modderpoel met ingrediënten zoals koeienvlaai, grassprieten en een beetje pulp voor de vezels kwamen deze zwaluwen regelmatig langs om bouwmateriaal te halen.

Merel als bijvangst.


Merel: Wachtend op een steenuiltje kwam deze dame even zitten. Zo zie je maar dat de setting heeeel veel uit maakt, want het is maar een gewone vogel. Toch vind ik het wel wat hebben.

dinsdag 3 mei 2011

Flierefluiter

Fluiter: Nadat ik het vorig jaar deze fluiter op diverse kale takjes had gefotografeerd ging deze plotseling op de juiste plaats zitten. Op dat moment weet je dat je goed zit.

zondag 1 mei 2011

Zwart/wit in het groen


Deze bonte vliegenvanger had al enkele dagen zitten roepen om een vrouwtje.
Normaal komt deze kleurvorm hier niet voor. Hier zijn ze bijna altijd een stuk fletser en het zou goed kunnen dat deze zwart/witte jongen na enkele dagen verder is getrokken naar de plek waar ze wel deze kleurvorm hebben zoals Engeland en de Skandinavische landen.